5 januari 2014

spreken, luisteren en doen

Spreker:
Serie:
Passage: Ezechiël 33:1-8, 23-33
Dienstsoort:

Bible Text: Ezechiël 33:1-8, 23-33 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: hart

In het Oude Testament werden en profeten aangesteld om namens God te spreken.  Ze spraken in eerste plaats over wat er niet goed zat in de relatie tussen het volk en God. Ook waren er profeten speciaal aangesteld om een koning op het rechte pad te houden, zoals de profeet Nathan bij David. Helaas zien we dat er naar de profeten vanwege hun boodschap helaas vaak niet geluisterd werd.

In het Nieuwe Testament zien we dat de Heilige Geest niet alleen via een bepaald aantal mensen spreekt, maar door een ieder. We hebben de opdracht elkaar op te bouwen en een deel daarvan is in elkaar levens spreken.

Geef een reactie