blue-jeans-3036405

Missie

Visie

Als Pinksterzending Rijkerswoerd enthousiasmeren wij mensen voor het evangelie en helpen we hen Jezus te volgen in hun dagelijks leven.

Wij willen een groep van toegewijde volgelingen van Jezus Christus zijn die – vanuit onze levenswandel met Hem en ons enthousiasme over het evangelie – dusdanig verschil maken in de levens van mensen in onze directe omgeving, dat zij tot geloof komen in Jezus Christus en vervolgens geholpen kunnen worden om Hem ook te gaan volgen.

silhouette-of-mountains-1323550

Kernwaarden

Wij willen Jezus zichtbaar maken door het betonen van gastvrijheid.

Wij willen betrokkenheid uitstralen naar de bezoekers van onze samenkomsten en onze directe omgeving.

Wij willen een gemeente zijn die nieuwe initiatieven van gemeenteleden stimuleert en ondersteunt.

Wij vinden het belangrijk dat het evangelie van Jezus Christus centraal staat tijdens onze samenkomsten in Bijbelgetrouwe prediking en aanbidding.

Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor het werk van de Heilige Geest tijdens onze samenkomsten.

Wij willen een gemeente zijn die present is in Arnhem Zuid.