In 2012 is het boek “Herinneringen aan mijn leven” van Moesje Alt opnieuw uitgegeven, aangevuld met voorwoorden van de voorgangers van de Pinksterzending Rijkerswoerd en de Pinksterzending Arnhem-Centrum. Deze laatste gemeente is inmiddels vernoemd en heet nu Vluchtheuvel Pinksterzending. Ook is in deze heruitgave het levensverhaal van tante Bart opgenomen zoals opgetekend door Clara van Dijk. Het boek is online te bestellen via lulu.com.

Ook kun je het boek Jubileum editie Herinneringen aan mijn leven als ebook downloaden.  Er is ook een exemplaar van het boek Herinneringen aan mijn leven (jubileum editie) beschikbaar inclusief voor- en achterkant.

Je kunt ook het boek op jouw gemak hier op de website lezen als een flipbook.

Gouden Schoven

Inmiddels is er een specifieke website, goudenschoven.nl, waar meer informatie te vinden is over de geschiedenis van de Pinksterzending en Moesje Alt.

Geschiedenis van de Pinksterzending in Nederland van de jaren 1965 - heden

Dit is het Bethel Kerkje aan de Noordelijke Parallelweg. Vanaf februari 1964 leidden Broeders Groeneveld en Sigmond de gemeente na het overlijden van Zr. Alt.

In dit kerkje kwamen ze samen en van hier uit evangeliseerden ze in Arnhem en de omgeving. Er was een actief zondagsschoolwerk, jeugdwerk en een zangkoor.  De Bijbelstudies werden gehouden aan de Betuwestraat 4 en Utrechtseweg 56. De familie Groeneveld woonde toen in Eikenstein, aan de Larensteinseweg waar ook het kantoor van de vereniging Pinksterzending was gehuisvest.

De Opbouw, Velperweg (1 juni 1969)

Vanaf 1juni 1969 verhuisde de kerk naar De Opbouw” aan de Velperweg 13.  Na interne besluitvorming over het al of niet kopen van het Bethel-kerkje, werd een ander onderkomen gevonden in het NVV gebouw.  De familie Groeneveld verhuisde naar Roosendaal, Eikenstein werd aangepast tot ruimte voor doordeweekse activiteiten en jeugdhonk. De muziekgroep “The Challengers” ontstond uit het jeugdwerk en gaf het een nieuwe impuls. Het “Evangelisch Centrum” in Velp is toen aangekocht voor de verdere uitbouw van het jeugdwerk.

Het “Evangelisch Centrum”, Boulevard 8 (Per 7 juli 1974)

Na aanvankelijk alleen voor koffiebar, bijbelstudie, oefen en trainingsruimte te zijn gebruikt, verhuisde ook de zondagse samenkomst naar dit pand in Velp. Die periode kenmerkte zich door veel evangelisatieacties met het Menorah Muziek Team, kadertraining en heel actief koffiebarwerk. Ook “The Challengers”, die nu door heel het land optraden, hadden hier hun onderkomen.  In deze periode werd MIchiel Gerrits van den Enden voorganger.

De Paasbergkerk (1982)

Er waren problemen met het verkrijgen van een vergunningen voor de bouwplannen te Velp. Samen met  de hoge investeringen en stookkosten zorgde dit ervoor dat er werd besloten het Centrum te Velp te verkopen. Tijdelijk vondde gemeente onderdak op de Paasberg waar op zondag middag de samenkomsten werden gehouden. We hebben hier een goede tijd gehad met geestelijke doorbraken,  vooral door de bediening van Jean Darnell. Het op de middag kerken gaf echter veel verloop, vooral in de zomer. Gelukkig kwam de oplossing door de CTS op de vijverberg te huren.

DE CTS aan de vijverberg  (1983)

Deze locatie bleek een goede plaats te zijn om in aantal te groeien. We hebben hier heel goede tijden beleefd.  De aula was ruim van opzet en er waren voldoende lokalen voor de zondagsschool.  Juist in deze tijd werd de gemeente meer gestructureerd door de hulp van Paul Groeneveld en Piet Aalders.  Net toen de gemeente een bezoekersaantal van 250 tot 275 bereikte, kwam er een scheuring en ontstond de Moriagemeente.  Om de ondersteuning van de zendelingen te kunnen blijven garanderen, moesten we omzien naar een andere ruimte. 

Parkstraat 13 najaar 1988

Dit pand was het voormalig “Body Building Centrum”, dat al jaren leegstond en werd gehuurd voor het doordeweekse werk. Later bleek dat – met enige aanpassingen – we er ook zondags zouden kunnen samenkomen.  Er zijn vele aanpassingen voor veiligheid en geluidshinder verricht. Per 18 mei 2003 heeft het voorgangers echtpaar Pathuis de leiding van de gemeente, en op 20 mei heeft Michiel Gerrits van den Enden afscheid genomen.

Cult. Centrum, Rijkerswoerd (per 6 oktober 1997).

Het gebouw aan de Parkstraat was niet geschikt voor groei. Na overleg en onderzoek werd besloten een deelgemeente te starten in de wijk Rijkerswoerd. Deze aanvankelijke dochtergemeente is uitgegroeid tot zustergemeente met een eigen voorgangers echtpaar, Mattijs en Mariëlle Kattouw, zij zijn ingezegend op 18 mei 2003. Inmiddels is Mattijs Kattouw voorganger van deze gemeente.

Voorgangers van de Pinksterzending

” Moesje” Alt

“De Pinksterzending” is in februari 1935 opgericht op Oost Java. (Indonesië)  In oktober 1961 zette Zr. Alt en het team voet aan wal in Nederland.  Op 1 januari 1962 was de eerste dienst van de “PZ” in de “Nijbozaal” in Arnhem.  22 maart 1962 is Zr. Alt overleden.

Echtpaar Sigmond

De Pinksterzending Arnhem is niet denkbaar zonder Broeder en Zuster Sigmond. Broeder Sigmond heeft vooral als Redacteur van Gouden Schoven en als Leraar /  voorganger gewerkt tot zijn overlijden in maart 1985. Zr. Sigmond was al in Indonesië als evangelist aangesteld door Zuster Alt.

.

D. Groeneveld

Broeder Groeneveld was meer belast met de dagelijkse zorg voor de gemeente

Gerrits van de Enden

Michiel Gerrits van de Enden volgde Groeneveld op en is voorganger geweest tot aan zijn pensioen in mei 2003. De foto is genomen tijdens zijn eerste toespraak in de gemeente.

Pinksterzending Centrum

In 2003 wordt de opvolging van  Michiel Gerrits van den Ende gesplitst per gemeente: in de Pinksterzending in het centrum wordt Fred Pathuis voorganger. In januari 2016 gaat ook Fred Pathuis met pensioen en wordt opgevolgd door Ludolf Schouten.

In 2013 verandert De Pinksterzending haar naam in Vluchtheuvel De Pinksterzending. In 2015 krijgt Vluchtheuvel de Pinksterzending een nieuw gebouw aan de Dennenweg 100 in Arnhem.

Pinksterzending Rijkerswoerd

In de dochtergemeente in Rijkerswoerd worden Matthijs en Mariëlle Kattouw aangesteld als voorgangersechtpaar. Inmiddels heeft Mariëlle in plaats van het voorgangerschap andere taken en verantwoordelijkheden op zich genomen.

Matthijs is in 2019 afgetreden als voorganger huidig leiders schap valt onder een team van ouderlingen.  update 4-4-2023