Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Jezus

Mattheus 28:19-20

Zending

Het woord ‘zending’ zit in onze naam en vormt een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Wij willen zelf actief aan deze opdracht van Jezus meewerken door het Evangelie te verspreiden en praktisch hulp te bieden in onze eigen omgeving. Daarnaast zijn wij sinds januari 2018 ook betrokken in gebed en met financiële middelen bij zending die buiten de Nederlandse grens plaatsvindt. Onze zendingscommissie is op twee verschillende projecten uitgekomen. Wij zijn bij deze zendingsdoelen betrokken door elke derde zondag van de maand via updates  als kerk goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van beide projecten. Ook wordt er op deze zondagen apart geld opgehaald voor onderstaande zendingsprojecten.

Israël

Wij ondersteunen een Nederlandse familie die in september 2019 door Operatie Mobilisatie voor twee jaar is uitgezonden naar
Israël. Zij verkondigen het evangelie onder Joden en Arabieren d.m.v.
 persoonlijke contacten en outreaches (om veiligheidsredenen noemen wij hun naam niet op onze website). 

Het roepingsverhaal van deze familie is bijzonder en ook de manier hoe God hen gebruikt in Israël. Wij geloven dat dit werk in Gods ogen belangrijk is (zie o.a. Galaten 6:2; Mattheüs 7:12; Jesaja 1:17) en daarom zijn wij blij om dit gezin hierbij te ondersteunen door gebed en financiële middelen.

Ook ligt het op Gods hart – en daarmee ook op ons hart – om het volk Israël te zegenen en om liefde aan hen te laten zien (zie o.a. Psalm 47:5; Jeremia 31:2-4; Zacharia 1:14). 

Voor meer informatie over dit zendingsdoel kun je contact opnemen met Erica (lid van de zendingscommissie en contactpersoon van de familie). Ook kun je op de hoogte blijven door de nieuwsbrief over het werk van hen aan te vragen (zie formulier onderaan de pagina).

Als gemeente steunen we dit doel financieel met een vast bedrag per maand. Uiteraard gaan bedragen, die specifiek onder vermelding van ‘Israël’ naar ons worden overmaakt, volledig naar deze Nederlandse familie.

Open Doors

Het tweede project is de christelijke organisatie, ‘Open Doors’. De Bijbel leert ons dat ‘wanneer één lid lijdt wij allemaal meelijden’ (1 Korinthe 12:26). Als kerk geloven wij dat het lichaam van Christus (de kerk) niet alleen vertegenwoordigd is in Nederland, maar over de hele wereld (daar waar twee of meer samen komen in Jezus Naam ontstaat een kerk (vlg. Mattheüs 18:20). Op dit moment lijden er ongeveer 100.000.000 (!) christenen wereldwijd door vervolging (vanwege hun geloof). We kunnen daarom niet wegkijken en niks doen. Wij bidden voor de vervolgde kerk en leveren tegelijkertijd een financiële bijdrage door de organisatie Open Doors te steunen.

Open Doors zet zich in om vervolgde christenen wereldwijd te ondersteunen. Ook brengt Open Doors bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Zie voor meer informatie over het werk van Open Doors hun website. Wij steunen Open Doors financieel met een vast bedrag per maand. Uiteraard zullen bedragen die specifiek onder vermelding van ‘Open Doors’ naar ons overmaakt worden ook volledig naar deze organisatie gaan.

Midden Oosten

Ons derde project is een Nederlands zendingsgezin in het midden oosten

Waar zij wonen en werken.

Geven voor zendingsdoelen

Zoals reeds hierboven vermeld is het dus mogelijk om donaties over te maken voor bovenstaande zendingsprojecten. Dit kan op rekening (en naam van) van Pinksterzending Rijkerswoerd naar IBAN: NL16RABO0139223770 onder vermelding van ‘Israël’ of ‘Open Doors’. Wanneer je onder vermelding van het woord ‘zending’ geld overmaakt, zal het bedrag verdeeld worden onder de twee projecten of zal het bedrag naar het project gaan waar het op dat moment het hardste nodig is.

Giften die je aan ons doet, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Lees voor meer informatie de pagina Geven. Voor vragen over het geven van donaties kun je contact opnemen met de penningmeester.