Overleven

5 januari 2020
Willen wij een leven van overwinning leiden of willen we een beetje overleven? Hoe kunnen we dit doen? En wat moeten we juist niet doen om te overwinnen.

Getuige zijn

29 september 2019
In de brief aan de Hebreeën vinden we een opsomming van een zogenaamde groep van 'geloofshelden'. Zij kunnen ons tot voorbeeld zijn in het geloof en ons ook aanmoedigen om…

Een nieuwe Meester

11 augustus 2019
Onesimus, een wegglopen slaaf in de tijd van Paulus kreeg een nieuwe meester. God vraagt ook van ons om ons nuttig te maken in Zijn Koninkrijk.
Wanneer we Jezus werkelijk willen volgen is het - volgens Paulus - belangrijk om ons oude (zondige) leven achter ons te laten en de 'nieuwe (heilige) mens' aan te trekken.

loop de wedloop

5 juni 2016
In deze passage worden we opgeroepen het christelijke leven te zien als een wedloop die we moeten uitlopen. Zoals elke wedstrijd heeft ook deze wedstrijd regels. Jim behandelt de regels…

kom dichterbij

17 april 2016
Jeremia moet het koninkrijk Juda waarschuwen dat ze niet van God moeten afdwalen. Daar hebben ze zich al behoorlijk schuldig aan gemaakt. Maar waarom is God zo boos hierover? In hoeverre…

wees niet lauw

20 december 2015
Johannes schrijft aan de gemeente te Laodicea dat ze niet lauw moeten zijn. Dat blijft een waarschuwing die ook voor ons geldt. Luisteren we naar wat God ons te zeggen…