Luister naar preken

Hier vind je een overzicht met alle preken. Je kunt selecteren op spreker, thema, bijbelboek en onderwerp. Daarnaast kun je gebruik maken van de podcast functie om de preken rechtstreeks in iTunes of een ander programma dat Podcasts kan begrijpen, te gebruiken. Zo kun je de preken rechtstreeks op jouw pc of mobiel beluisteren zonder dat je de website hoeft te bezoeken.

Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

Deuteronomium 6:5

Oorsprong van het lijden

15 september 2019
Als we om ons heen kijken zien we enorm veel lijden: oorlog, armoede, ziekte… Waar komt al dat lijden vandaan? Wordt christenen het lijden bespaard? Zit er een doel achter…

Zout & licht

8 september 2019
Jezus noemt ons het zout en het licht van de wereld. Vaak laten we dit licht weliswaar schijnen bij ons thuis en in de gemeente, maar het is Jezus’ bedoeling…
De Bijbel leert ons dat – wanneer we tot geloof zijn gekomen – ons ‘oude leven’ als het ware voorbij is gegaan en dat er een nieuw leven is gekomen.…

Gods dwaasheid

25 augustus 2019
In de brief 1 Kotinthe, komen we er in het eerste hoofdstuk achter, dat er wat strijd was in de gemeente over wie er door welke discipel tot geloof was…

Een nieuwe Meester

11 augustus 2019
Onesimus, een wegglopen slaaf in de tijd van Paulus kreeg een nieuwe meester. God vraagt ook van ons om ons nuttig te maken in Zijn Koninkrijk.
1 2 3 51 52 53

"Genade is dat wat God vrijelijk doet voor jou, in jou en door jou vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus."
Kingsley Opuwari Manuel