Vertrouwen

26 januari 2020
Van het leven van Jakob kunnen we veel leren. Hele goede dingen, maar we kunnen ook veel dingen opsteken over 'hoe het niet moet'.

Getuige zijn

29 september 2019
In de brief aan de Hebreeën vinden we een opsomming van een zogenaamde groep van 'geloofshelden'. Zij kunnen ons tot voorbeeld zijn in het geloof en ons ook aanmoedigen om…

De kerk als familie

14 april 2019
Als volgelingen van Jezus maken we deel uit van een geestelijke familie.  Juist door onze eenheid zijn we een getuigenis voor de wereld. Maar die eenheid veronderstelt wel, dat we…

We zijn vrij

20 januari 2019
Wanneer je een fout maakt en deze wordt je niet aangerekend dan geeft dat vrijheid en ruimte.  God heeft ons vrij gemaakt. Dat is nodig ook, want door onze menselijke…

Sterk en rechtvaardig

25 november 2018
Als christenen hebben we het verlangen dat ons leven van betekenis is in Gods koninkrijk en impact heeft. In Jesaja lezen we een aansporing om sterk en rechtvaardig te zijn.…

De Waarheid

14 oktober 2018
Wanneer ons onrecht wordt aangedaan willen we dat de waarheid boven tafel komt. Tijdens deze preek stelt Salvo ons voor de Waarheid als Persoon, Jezus Christus.

de rust van God

18 juni 2017
Jezus zei tegen zijn discipelen dat Hij rust kan geven. Hij bedoelde dat mensen vaak extra regels verzinnen die zwaar op ons wegen en niet bij God vandaan komen. Om…

spreek

20 november 2016
God wil door ons heen werken. Waar wij zijn, gebeurt wat als we spreken vanuit onze identiteit in Christus. Er ontstaat dan een spanningsveld; bij demonen omdat ze sidderen voor…

levend water

11 september 2016
Tijdens het loofhuttenfeest zei Jezus dat Hij levend water geeft dat uit ons binnenste stroomt. Daarmee bedoelde Hij de Heilige Geest. God geeft ons levend water, dat uit ons mag…

een flexibele rots

13 maart 2016
Jezus noemt Petrus een rots waarop Hij zijn gemeente bouwt. En dat terwijl Petrus een heel ander karakter leek te hebben. Een belangrijke les voor ons ook, dat we moeten leven…

wijsheid

10 januari 2016
Jakobus schreef aan christenen die in moeilijkheden verkeerden. Daarom spoort hij hen aan aan wijsheid te vragen aan God; wijsheid om om te gaan met hun omstandigheden. God wil die…

wees niet lauw

20 december 2015
Johannes schrijft aan de gemeente te Laodicea dat ze niet lauw moeten zijn. Dat blijft een waarschuwing die ook voor ons geldt. Luisteren we naar wat God ons te zeggen…

Elisa en de zeepbel

18 oktober 2015
Elisa ontvangt van God steeds de locatie van het leger van Aram. Als een delegatie van het Aramese leger achter hem aan zit, gebeurt er iets wonderlijks: ze worden verblind…

geen geest van angst

9 februari 2014
Paulus schrijft aan Timotheüs een bemoediging om het vuur brandend te houden. Hij bemoedigt hem met de wetenschap dat God geen geest van angst geeft, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.…