11 mei 2014

wees vastberaden en standvastig

Spreker:
Serie:
Passage: Jozua 1
Dienstsoort:

Bible Text: Jozua 1 | Spreker: Ludolf Schouten | Series: hart

Jozua wordt door God geroepen om Mozes op te volgen. Het wordt zijn taak het volk Israël het beloofde land in te leiden. Hij krijgt de belofte van God dat Hij bij Jozua zal zijn, maar ook de opdracht om vastberaden en standvastig te zijn. Zo is het vaak ook met ons: er komen situaties in ons leven die moeilijk zijn. Dan hebben we de keus: ons terugtrekken of vertrouwen op Gods aanwezigheid en trouw, maar dat vraagt wel van ons dat we vastberaden en standvastig moeten zijn.

Geef een reactie