15 februari 2015

wat je tolereert regeert

Spreker:
Serie:
Passage: Handelingen 6:5-15
Dienstsoort:

Bible Text: Handelingen 6:5-15 | Spreker: Marcel Pormes | Series: hart

Volgens de cijfers krimpt de kerk in Nederland met 50.000 mensen per jaar. Dat is het beeld dat in het hele westen voorkomt. Wereldwijd groeit de kerk juist met 83.000 mensen per week. Sommigen hebben geschreven dat er een koepel over de westerse wereld ligt, maar Jezus is gestorven voor ons om de weg naar de Vader open te maken. Gods glorie straalde van het gezicht van Mozes en als wij dichtbij God leven, kunnen mensen ook aan ons zien dat we samen met Hem leven.
Soms kun je bepaalde ideeën als waarheid aannemen waardoor je ernaar gaat leven: wat je tolereert, regeert. Marcel gebruikte het verhaal van de steniging van Stefanus als voorbeeld.

Geef een reactie