10 november 2019

Vergeving

Spreker:
Serie:
Passage: Mattheüs 18:21-35
Dienstsoort:

Bible Text: Mattheüs 18:21-35 | Spreker: Mattias Rouw | Series: hart | Wanneer we beseffen dat al onze zonden zijn vergeven door God, dan is dat iets waar we ons in mogen verheugen.

Er is een gevaar dat we hier op aarde mensen nog zonden aanrekenen die zij ons hebben aangedaan. Wanneer we dat doen, realiseren we ons dan wel dat God ons zoveel heeft kwijtgescholden? In de parabel die Jezus vertelt in Mattheüs 18 komt dit heel levendig naar voren.

Zijn wij bereid te vergeven? Ook als de ander ons dat niet heeft gevraagd?

Geef een reactie