eenheid

13 december 2015
In het hogepriesterlijk gebed bad Jezus voor zijn discipelen en voor de wereld. Hij bad dat er eenheid zou zijn zodat de kerk een getuigenis zou zijn naar de wereld.

geef nooit op

14 september 2014
Hoe eindigt je levenswandel met God? Koning Asa volgde God in alles wat hij deed, maar toch ging het na 35 jaar mis. Hij vertrouwde niet op God, maar zocht…