Wanneer we Jezus werkelijk willen volgen is het - volgens Paulus - belangrijk om ons oude (zondige) leven achter ons te laten en de 'nieuwe (heilige) mens' aan te trekken.

eenheid

30 oktober 2016
Eenheid is een belangrijk element voor het succes van een team. De kerk is als lichaam ook afhankelijk van eenheid. Hoe kunnen we werken aan eenheid? Gert noemde 3 kernpunten:…

de ogen van God

26 oktober 2014
De bijbel staat vol met teksten over de ogen van God. Gods ogen zien ons en doorzien ons. Wij vinden dat soms lastig te beseffen. Soms is dat ook een…

priesters

24 augustus 2014
In het Oude Testament dienden er priesters in de tempel. In het Nieuwe Testament schrijft Petrus dat alle gelovige geroepen zijn als priesters. Wij als Nieuwtestamentische priesters behoren geestelijke offers…