24 augustus 2014

priesters

Serie:
Passage: 1 Petrus 2:4-9
Dienstsoort:

Bible Text: 1 Petrus 2:4-9 | Spreker: Gert van Ruiswijk | Series: verstand

In het Oude Testament dienden er priesters in de tempel. In het Nieuwe Testament schrijft Petrus dat alle gelovige geroepen zijn als priesters. Wij als Nieuwtestamentische priesters behoren geestelijke offers te brengen:

aanbidding, liefdadigheid, solidariteit (betrokkenheid) en voorbidden.

Geef een reactie