24 augustus 2014

priesters

Serie:
Passage: 1 Petrus 2:4-9
Dienstsoort:

In het Oude Testament dienden er priesters in de tempel. In het Nieuwe Testament schrijft Petrus dat alle gelovige geroepen zijn als priesters. Wij als Nieuwtestamentische priesters behoren geestelijke offers te brengen:

aanbidding, liefdadigheid, solidariteit (betrokkenheid) en voorbidden.

Geef een reactie