9 april 2017

plan in uitvoering

Spreker:
Serie:
Passage: Amos 3:7, Efeze 3:4-12 
Dienstsoort:

Bible Text: Amos 3:7, Efeze 3:4-12  | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: verstand

God heeft een plan met de mensheid dat Hij ten uitvoer wil brengen. Dat plan heeft Hij aan ons geopenbaard door zijn profeten. Dat plan begint in het eerste testament met een belofte aan Abraham dat in hem alle volken gezegend zullen worden.

God heeft dus de hele mensheid op het oog, maar begint door één man en later één volk uit te kiezen en daarmee een verbond te sluiten. Dat verbond met het volk Israël is nog steeds geldig en er is nog steeds een toekomst voor dat volk, omdat het rechtstreeks verbonden is met Gods karakter: zijn trouw en zijn genade.

Wij als heidenen mogen deel uitmaken van die belofte en zijn mede erfgenamen worden. Er zijn geen tweederangs burgers. Beide zijn voor God gelijk, maar blijven wel hun aparte karakteristieken houden. Voor God is eenheid niet hetzelfde als gelijkvormigheid: eenheid openbaart zich juist in verscheidenheid.

Ook de feesten uit het eerste testament spreken van het plan van God met ons. Ze vinden hun vervulling in Jezus. De eerste 3 feesten vinden hun vervulling in de eerste komst van Jezus en de 2e cyclus van feesten als Hij voor de tweede maal komt.

De geluidsopname is helaas niet volledig.

Onderwerpen: , ,

Geef een reactie