We keken terug op de onderwerpen die dit seizoen aan bod zijn gekomen en gaven er verdere toevoegingen op: Eenheid, profetie, lijden en de terugkomst van Jezus.  

zwanger van hoop

25 juni 2017
Zowel Jezus als Paulus vergelijken de moeiten en lijden die we kunnen meemaken met zwangerschap. Jezus zegt dat Hij zijn vrede geeft dwars door de moeilijkheden heen en Paulus zegt…

verworpen

27 maart 2016
Jezus was de Messias waar de Joden al eeuwen op wachtten. Hoe kan het dan, dat Hij door het merendeel verworpen werd en niet aangenomen? En wat zijn de parallellen met…

een Geest van kracht

13 april 2014
God heeft zijn Geest in ons uitgestort. Dat is dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft laten opstaan. Het is een Geest van kracht, maar wat doen wij ermee?…

beperkt verstand

2 maart 2014
Als mensen hebben we de neiging alles te willen begrijpen. Zodra we iets begrijpen, hebben we er grip op. Maar het kan er ook toe leiden dat je tunnelvisie gaat…

geen geest van angst

9 februari 2014
Paulus schrijft aan Timotheüs een bemoediging om het vuur brandend te houden. Hij bemoedigt hem met de wetenschap dat God geen geest van angst geeft, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.…