gebed van Jabes

12 november 2017
In 1 Kronieken 4:1-23 vinden we tussen de geslachtsregister een bijzonder gebed; het gebed van Jabes. Een kort gebed waarvan gezegd wordt dat God het verhoorde. Waar bad Jabes voor?…

geen geest van angst

9 februari 2014
Paulus schrijft aan Timotheüs een bemoediging om het vuur brandend te houden. Hij bemoedigt hem met de wetenschap dat God geen geest van angst geeft, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.…