what the hell?

4 augustus 2013
Tom spreekt over één van de lastigste onderwerpen van de bijbel: de hel. De hel is in de eerste plaats gemaakt om in de eeuwigheid het kwaad te scheiden van…