Overleven

5 januari 2020
Willen wij een leven van overwinning leiden of willen we een beetje overleven? Hoe kunnen we dit doen? En wat moeten we juist niet doen om te overwinnen.

Genade

10 juni 2018
Het is belangrijk dat we begrijpen dat genade niet alleen betrekking heeft op onze redding, maar dat het ook alles te maken heeft met de 'genadegaven' waarvan God wil dat…
We moeten opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te kunnen zien en binnen te gaan, zegt Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3. Wat betekent het precies om geboren…

een tweede kans

18 september 2016
Paulus moet voor Felix de stadhouder verschijnen nadat de hogepriester en enige oudsten een aanklacht tegen hem hebben ingediend. Hij wordt daarop voor langere tijd gevangen gehouden. Waarom gebeurt dit?…

vreugde

24 april 2016
Jezus beloofde om ons zijn vreugde te geven die volmaakt is. Die vreugde is niet gebonden aan omstandigheden, want het is de vreugde van God zelf over onze verlossing. Daarom…

kom dichterbij

17 april 2016
Jeremia moet het koninkrijk Juda waarschuwen dat ze niet van God moeten afdwalen. Daar hebben ze zich al behoorlijk schuldig aan gemaakt. Maar waarom is God zo boos hierover? In hoeverre…

een flexibele rots

13 maart 2016
Jezus noemt Petrus een rots waarop Hij zijn gemeente bouwt. En dat terwijl Petrus een heel ander karakter leek te hebben. Een belangrijke les voor ons ook, dat we moeten leven…

wijsheid

10 januari 2016
Jakobus schreef aan christenen die in moeilijkheden verkeerden. Daarom spoort hij hen aan aan wijsheid te vragen aan God; wijsheid om om te gaan met hun omstandigheden. God wil die…

levend water

4 oktober 2015
Jezus biedt zowel Joden op het loofhuttenfeest als een Samaritaanse vrouw bij de waterput levend water aan wat Johannes uitlegt als de Heilige Geest. Jezus biedt hen aan waar een…

verstoorde relaties

14 december 2014
Waar we relaties hebben met anderen raken er ook wel eens relaties verstoord: we begrijpen elkaar niet (meer) en kunnen niet (meer) vinden. Jezus heeft ons laten zien wat het…