Getuige zijn

29 september 2019
In de brief aan de Hebreeën vinden we een opsomming van een zogenaamde groep van 'geloofshelden'. Zij kunnen ons tot voorbeeld zijn in het geloof en ons ook aanmoedigen om…

De kerk als familie

14 april 2019
Als volgelingen van Jezus maken we deel uit van een geestelijke familie.  Juist door onze eenheid zijn we een getuigenis voor de wereld. Maar die eenheid veronderstelt wel, dat we…
We keken terug op de onderwerpen die dit seizoen aan bod zijn gekomen en gaven er verdere toevoegingen op: Eenheid, profetie, lijden en de terugkomst van Jezus.  

eenheid

30 oktober 2016
Eenheid is een belangrijk element voor het succes van een team. De kerk is als lichaam ook afhankelijk van eenheid. Hoe kunnen we werken aan eenheid? Gert noemde 3 kernpunten:…

eenheid

13 december 2015
In het hogepriesterlijk gebed bad Jezus voor zijn discipelen en voor de wereld. Hij bad dat er eenheid zou zijn zodat de kerk een getuigenis zou zijn naar de wereld.