We moeten opnieuw geboren worden om het koninkrijk van God te kunnen zien en binnen te gaan, zegt Jezus tegen Nicodemus in Johannes 3. Wat betekent het precies om geboren…