13 juli 2014

offers waar God naar verlangt

Spreker:
Serie:
Passage: Lukas 10:25-37, Leviticus 21:1-4, Micha 6:6-8, Amos 5:21-24
Dienstsoort:

Bible Text: Lukas 10:25-37, Leviticus 21:1-4, Micha 6:6-8, Amos 5:21-24 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: hart

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laat Jezus een doorsnee Samaritaan als held optreden terwijl Samaritanen de aartsvijanden van de Joden waren. De priester en de leviet, centrale figuren in het Jodendom en religieuze experts, falen in het begrijpen van de kern van hun godsdienst: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Jezus kiest ervoor om een verhaal te vertellen over praktisch hulp bieden als een schriftgeleerde Hem vraagt hoe ‘je naaste liefhebben’ eruit ziet in de praktijk.

Blijkbaar kun je als ‘religieus expert’ missen wat de kern is. Dit is daarom een les die we als Pinksterzending niet mogen missen. Anders zijn we niet beter dan de schrijfgeleerde, priester en Leviet uit dit verhaal en brengen we geen offers waar God echt naar verlangt.

Geef een reactie