17 juni 2018

Maar wat nu als je toch zondigt…?

Spreker:
Serie:
Passage: Romeinen 7: 14 - 8:5
Dienstsoort:

Bible Text: Romeinen 7: 14 – 8:5 | Spreker: Aron Pols | Series: hart

Het kan voor ons verwarrend zijn wat we moeten doen en wat er precies aan de hand is wanneer we als christenen (gerechtvaardigd door ons geloof) toch weer in zonde vallen.

Wat zegt de Bijbel dat we moeten doen in dat geval?
Hoe kunnen we hier hulp bij krijgen?
Zullen we ooit helemaal af kunnen rekenen met de zonde?
Waarom is er verschil in denken over deze onderwerpen?
Hoe komt het dat er verschillen zijn in hoe christenen tegen God aankijken?

En tot slot: waarom is het ‘oude verbond’ voor de één volledig afgedaan, terwijl de ander er zoveel waarde aan hecht?

Allemaal vragen die tijdens deze preek aan bod komen en hopelijk geeft deze boodschap je verhelderende antwoorden hierop.

Geef een reactie