28 februari 2016

luisteren naar de Geest

Spreker:
Serie:
Passage: Handelingen 2:1-4 en 14-18, 1 Petrus 2:5 en 9, 1 Johannes 2
Dienstsoort:

Bible Text: Handelingen 2:1-4 en 14-18, 1 Petrus 2:5 en 9, 1 Johannes 2 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: verstand

Tijdens de pinksterdag haalt Petrus de profeet Joël aan om aan te geven dat in vervulling gaat waar de profeten over gesproken hebben: de Geest wordt nu uitgestort over alle mensen. In het Oude Testament stonden de priester, profeet en de koning door de Geest in dienst van God. Volgens Petrus zijn we nu allemaal priesters. Ook Jezus zegt dat we als zijn schapen de stem van de Herder verstaan. Vandaag hebben we geoefend om voor elkaar te bidden en daarbij te luisteren naar de stem van God of Hij door ons heen wil spreken wil tot degene voor wie we bidden.

Onderwerpen: ,

Geef een reactie