24 december 2017

kerst 2017

Spreker:
Serie:
Passage: Hebreeën 1:1-4
Dienstsoort:

Bible Text: Hebreeën 1:1-4 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: hart

Het geboorteverhaal zegt alles over wie God is, want in Jezus heeft God zichzelf ten volle geopenbaard zoals Hij is. God heeft in Jezus gesproken en Jezus is het evenbeeld van de Vader zoals we lezen in Hebreeën.

Wat kunnen we leren over Gods karakter in hoe Hij zich geopenbaard heeft in Jezus? Jezus is mens geworden om de volmaakte hogepriester te zijn tussen ons en God. Door zijn lijden, dood  en opstanding heeft Hij het volmaakte offer gebracht. Hij is als Schepper schepsel geworden en weet hoe het is om te worstelen. Daarom mogen we voor zijn troon van genade verschijnen in het vertrouwen dat Hij ons wil redden en niet wil oordelen.

Ook laat het geboorteverhaal zien dat God altijd de eerste stap zet, ook als dat veel kost. Dat mag een voorbeeld zijn voor hoe wij met elkaar omgaan als mensen.

Download bestanden Noten

Onderwerpen: , , ,

Geef een reactie