1 oktober 2017

Jezus komt terug

Spreker:
Serie:
Passage: Jesaja 11:9-10, 1 Korinthiërs 15:49-55
Dienstsoort:

Bible Text: Jesaja 11:9-10, 1 Korinthiërs 15:49-55 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: verstand

De verwachting van een Messias die zal komen, loopt als een rode draad door het Oude Testament. Er wordt in 3 termen over die messias gesproken: een koning in de lijn van David, een zoon van mensen die het eeuwige koningschap ontvangt en een lijdende dienstknecht die voor de zonden van het volk lijdt en sterft.

Pas met de komst van Jezus werd duidelijk hoe deze 3 verschillende beelden samenvielen als een puzzel. Jezus heeft het eeuwige koningschap ontvangen, omdat Hij als lijdende dienstknecht de zonde van de wereld gedragen heeft. Maar de wereld is nog niet onder zijn volledige heerschappij en dat mogen we nog verwachten bij zijn wederkomst.

Met de doop wordt gesymboliseerd dat we een nieuwe mens zijn geworden geestelijk gezien, maar ons lichaam is nog hetzelfde. Bij de wederkomst van Jezus zal heel de schepping verlost worden en ontvangen we nieuwe, geestelijke lichamen. Dat is de hoop die zeker is en waar de doop al naartoe verwijst.

Onderwerpen: , ,

Geef een reactie