19 januari 2020

Gods wetten vs eigen wetten

Spreker:
Serie:
Passage: Galaten 2:1-18
Dienstsoort:

Bible Text: Galaten 2:1-18 | Spreker: Alexander Dumas | Series: hart | In Galaten 2:1-18 lezen we over het moment waarop Petrus t.o.v. andere joden besluit om niet langer aan tafel te zitten om te eten met heidenen. Paulus noemt hem op dat moment – openlijk – een huichelaar.

Op het moment dat dit gebeurde zat Petrus vast in een wettisch systeem van regels en geboden die hij wilde houden om zo goed mogelijk over te komen op andere gelovigen. Ook wij kunnen vast komen te zitten in een dergelijk systeem van wetten en regels die we onszelf (laten) opleggen. Dat kan al in de kleinste dingen zitten.

Hoe gaan we hier mee om?

Geef een reactie