25 september 2016

in de vrijheid gezet

Spreker:
Passage: Exodus 3:16-22
Dienstsoort:

Bible Text: Exodus 3:16-22 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: Gods weg door de geschiedenis

De exodus is voor het Joodse volk altijd de meest belangrijke gebeurtenis geweest. Het was de start van het volk Israël en het volk moest het zich steeds weer herinneren.

Ook was de uittocht de bron van de opdracht om de vreemdeling te accepteren en goed te zorgen voor de vreemdelingen. Het hart van de opdracht van God aan zijn volk was te zorgen voor mensen van wie makkelijk misbruik gemaakt kon worden zodat dit niet zou gebeuren. Dit element van geloven zijn we voor een groot deel kwijt geraakt en het is tijd dat we dat als christenen weer de plek geven die het verdient.

Een tweede element van de exodus heeft te maken met in de vrijheid gezet worden: aan de overkant van het water waren ze immers vrij van de achtervolgende Egyptenaren. in het Nieuwe Testament lezen we teksten waarin naar voren komt dat de overwinning die Jezus aan het kruis heeft gehaald definitief is: Jezus heeft overwonnen en de heerser van deze wereld wordt uitgeworpen. Aan Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Toch lezen we ook teksten waarin Paulus aangeeft dat de god van deze wereld mensen verblind. Hoe kunnen deze 2 schijnbaar tegenstrijdige waarheden naast elkaar bestaan?

Geef een reactie