18 juli 2021

Hoe lezen wij de Bijbel?

Spreker:
Serie:
Passage: 2 Timotheüs 3:16 Matheus 5:17 2 Petrus 1:19-21 Daniel 12:4
Dienstsoort:

Erica Dumas vertelt ons aan de hand van haar persoonlijke getuigenis en passie hoe haar ogen opnieuw open zijn gegaan voor  het Woord van God.  Verder stipt zij aan: manieren van eenzijdig Bijbel lezen tegenover contextueel Bijbellezen, dat in de tijd van Jezus en Zijn discipelen alleen het oude (eerste Testament) de Bijbel was die zij hadden en het eschatologische karakter van de profetenboeken. 

Geef een antwoord