6 december 2015

grote opdracht of mission impossible?

Spreker:
Serie: ,
Passage: Mattheüs 28:18-20, Handelingen 2:38-39
Dienstsoort:

Bible Text: Mattheüs 28:18-20, Handelingen 2:38-39 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: hart, verstand

Aan het eind van zijn tijd op aarde gaf Jezus de discipelen de opdracht discipelen te maken van alle volken. Hij gaf daarbij de belofte dat Hij bij zijn discipelen zou zijn tot het eind van de tijd. Die belofte werd ingevuld tijdens de pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Maar we zien ook dat de discipelen een prijs moesten betalen: gevangenschap, vervolging, en meer.

We lezen in de bijbel dat het uitvoeren van de grote opdracht gepaard ging met het werk van de Heilige Geest, die de boodschap bevestigde en tevens dat er sprake van was tegenstand. Zij lieten zich door niets en niemand tegenhouden en waren zelfs bereid te sterven.

Hoe zit dat met ons? Zien we de grote opdracht als een mission impossible of zijn we bereid te vertrouwen op God en laten we ons ook niet stoppen?

Geef een reactie