19 april 2015

graan, vlinders, olijfbomen en de opgestane Jezus

Spreker:
Serie:
Passage: Lukas 22:24-28
Dienstsoort:

Bible Text: Lukas 22:24-28 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: hart

Tijdens het laatste avondmaal willen de discipelen weten wie van hen straks als eerste zou gelden. Ze hadden een beeld van Jezus dat niet matchte met wie Hij was en wat Hij kwam om te doen. Daarom was de teleurstelling ook zo groot toen bleek dat Jezus zou sterven aan het kruis. Hun beeld beperkte hun blik op Jezus: ze konden Hem niet zien voor wie Hij was, omdat hun eigen verkeerde en beperkte beeld hen in de weg zat. Zo kan in ons leven ook van alles aanwezig zijn dat niet strookt met Jezus en onze blik op Hem vertroebelt. Net als bij de discipelen moet dat verbroken worden in ons leven. Dat geldt voor alles was hoort bij het oude leven.

Geef een reactie