22 maart 2015

gewaarschuwd worden door wachters

Serie:
Passage: Ezechiël 33:1-12
Dienstsoort:

Bible Text: Ezechiël 33:1-12 | Spreker: Peter van Ruiswijk | Series: hart

Ezechiël wordt in zijn rol van profeet als wachter aangesteld voor het volk: hij moet hen waarschuwen. Ezechiël wordt gewezen op zijn plicht te waarschuwen en het volk wordt gewezen op de plicht te luisteren naar waarschuwingen.
Het doel van een waarschuwing is dat we de weg inslaan, die leven geeft. We hebben het nodig om te inkeer gebracht te worden als we een heilloze weg inslaan.
Het volk meende dat de toekomst er goed uitzag: ze waren het volk van God, maar Ezechiël waarschuwt hen dat er juist een moeilijke tijd aankomt: ze stelden hun vertrouwen in hun status als volk van God, maar Ezechiël vertelt namens God, dat hun houding verkeerd is.
Dit tekstgedeelte is een uitdaging voor ons om ook te luisteren en ernaar te handelen als God ons waarschuwt.
We moeten kunnen onderscheiden wanneer we wel en wanneer niet moeten luisteren naar waarschuwingen: we moeten waarschuwingen toetsen aan de bijbel en ze in gebed bij God brengen.
Verder worden in de bijbel ook gewaarschuwd ons niet te laten verrassen door de eindtijd en we worden gewaarschuwd voor valse profeten. Jezus waarschuwde voor misleiding door mensen die zich messias of profeet noemen. We zien steeds meer gebeuren dat sommige christenen enthousiast worden voor leringen en personen, die niet van God zijn.
Als we openstaan voor God en wat Hij te zeggen heeft, mogen we er op vertrouwen dat Hij ons waarschuwt.

Onderwerpen: , ,

Geef een reactie