1 juni 2014

getest worden in het vuur

Spreker:
Serie:
Passage: Hebreeën 12:1-3, 1 Petrus 1:4-7
Dienstsoort:

Bible Text: Hebreeën 12:1-3, 1 Petrus 1:4-7 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: hart

In de brief aan de Hebreeën lezen we de aansporing om vol te houden tijdens vermaning. Maar wat houdt die vermaning in en waarom laat God toe dat er lijden is in ons leven? Eerst kijken we naar die eerste vraag en daarna naar de laatste vraag. God laat lijden toe en test ons daarin om ons te onthechten van de wereld, te laten hechten aan Hem, gezuiverd te worden in onze levenswandel en te leren vol te houden.

God test al zijn kinderen – lezen we in het tekstgedeelte – dus voor een ieder is dit onderwerp relevant.

Geef een reactie