13 mei 2018

Geloof het wonder

Spreker:
Serie:
Passage: Markus 6: 31-56
Dienstsoort:

Bible Text: Markus 6: 31-56 | Spreker: Marcel Pormes | Series: hart

Wanneer Jezus het volk aan het onderwijzen is komen ze erachter dat er geen eten is voor de menigte. Op een hele bijzondere manier voorziet Jezus de volledige menigte van brood. Vervolgens verteld Markus ons dat de discipelen op het meer van Galilea aan het varen zijn en er een ernstige storm opsteekt. In dit alles is Jezus de rust zelve en wandelt Hij zelfs over het water.

Soms lijken dingen onmogelijk in ons leven, maar is het goed om ons – net als de discipelen in Markus 6 – vast te houden aan ons geloof in Jezus.

Geef een reactie