27 november 2016

geest, ziel en lichaam

Spreker:
Serie:
Passage: 1 Tessalonicenzen 5:16-28

Paulus bidt voor de gemeente dat heel ziel, ziel en lichaam onberispelijk bewaard zijn bij de komst van Jezus. Hoe is het mensbeeld in de bijbel? Fred stond stil bij de drie eenheid van geest, ziel en lichaam.

Teksten bij preek 12 juni 2016, de mens: geest, ziel en lichaam
1 Thess. 5:16-28, tekst vers 23. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Rom. 8:16, 2 Cor. 7:1, Hebr. 4: 11-12,

De geest:
Joh. 4:24, Ef. 5:18, 2 Cor. 5:10, 2 Cor. 3:18, Rom. 8:28-29, Rom. 8:14, 1 Cor. 6:17, Spr. 25:28
De ziel:
2 Cor. 10:4-6, Filip. 4:6-7
Behulpzame teksten bij vrees, bezorgdheid en onzekerheid:
2 Tim. 1:7, Jozua 1:9, Hebr. 13:6, Filipp. 4:6-7
Bij schuld, falen, teleurstelling of minderwaardigheidsgevoel:
1 Joh. 1:9, Filipp. 3:13-14, Ps. 1:3, Ps. 3:4, Rom 8:16-17
Bij haat, wrevel, onvergevingsgezindheid, zelfhandhaving:
1 Joh. 4:7-8, 16 en 20, Matt. 6:14-15, Rom. 12:19-20
Bij arrogantie, zelfzucht, jaloezie, nijd:
Matt. 11:29, Rom. 12:3, 1 Cor. 13:4-5, Filip. 2:3, Luk. 14:11, Jak. 4:6, 1 Petr. 5:6
Bij moedeloosheid, neerslachtigheid, uitzichtloosheid, droefgeestigheid:
Rom. 5:1-2, Filip. 4:4 en 8, Ef. 4:22-24
Het lichaam:
1 Cor. 3:16, Ef. 2:22, 1 Cor. 6:19-20, Hebr. 10:5, 1 Cor. 6:9-10, 2 Cor. 6:17.
1 Cor. 6:13-15, 2 Cor. 5:1, 6 en 10, Rom. 12:1, Rom. 6: 11-13, Ef. 5:29

Download bestanden Noten

Onderwerpen: ,