18 september 2016

een tweede kans

Spreker:
Serie:
Passage: Handelingen 24
Dienstsoort:

Bible Text: Handelingen 24 | Spreker: Jim Pronker | Series: hart

Paulus moet voor Felix de stadhouder verschijnen nadat de hogepriester en enige oudsten een aanklacht tegen hem hebben ingediend. Hij wordt daarop voor langere tijd gevangen gehouden.

Waarom gebeurt dit? In ieder geval krijgt Felix samen met zijn vrouw Druscilla een tweede kans om tot inkeer te komen. Beide hebben misbruik gemaakt van hun positie en rechtvaardigheid is ver te zoeken bij hen. Maar God is een God van tweede kansen. Die moeten we dan wel aanpakken en niet zoals Felix zeggen “later”.

Onderwerpen: ,

Geef een reactie