12 juni 2016

de God die leeft

Spreker:
Serie:
Passage: Romeinen 8:22-25
Dienstsoort:

Bible Text: Romeinen 8:22-25 | Spreker: Mattijs Kattouw | Series: verstand

God is een God die leeft en zijn aanwezigheid laat merken. Zo was de boodschap van Jezus over het koninkrijk verweven met genezingen en andere tekenen. Het waren tekenen van zijn identiteit als Messias. Ook de apostelen deden wonderen en tekenen en Paulus noemt ze ook als tekenen van zijn apostelschap. Maar Marcus 16 leert dat ook gelovigen wonderen en tekenen mogen verwachten in hun wandel met God. Paulus spreekt over geestelijke gaven die de Heilige Geest geeft aan alle gelovigen.

Wel moeten we realiseren dat dit alleen goed te begrijpen is binnen het raamwerk van Gods koninkrijk dat al gesticht is en aanwezig is, maar nog niet volledig tot vervulling is gekomen. De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand en als voorschot op de ultieme vervulling bij de wederkomst van Jezus. Daarom mogen we verwachten dat we wonderen en tekenen zien, maar zullen we ook meemaken dat er situaties zijn waarin we dat niet zien.

Geef een reactie