18 maart 2018

De dagen voor Jezus’ kruisdood (deel 1)

Spreker:
Serie:
Passage: Mattheüs 26; Jesaja 53
Dienstsoort:

Bible Text: Mattheüs 26; Jesaja 53 | Spreker: Aron Pols | Series: hart

Het is bekend dat Jezus veel heeft moeten lijden aan het kruis. Maar in hoeverre beseffen we wat Hij werkelijk doorgemaakt heeft?
Tijdens deze preek proberen we ons te verplaatsen in Jezus, maar ook in de discipelen en zullen we ons inleven in wat zij allemaal hebben gezien rondom Zijn dood. Ook gaan we in op de kruisdood. Wat is er precies gebeurd met Jezus? en waar stierf Hij uiteindelijk aan?

Het artikel uit Trouw wat wordt aangehaald tijdens de preek kan hieronder worden gedownload: klik op ‘Notes’

Deze preek is onderdeel van een serie. In het tweede deel van de preek (gepreekt op 01-04-2018 gaan we kijken naar de Opstanding van Jezus vanuit de discipelen).

Download bestanden Noten

Geef een reactie