Wanneer we Jezus werkelijk willen volgen is het - volgens Paulus - belangrijk om ons oude (zondige) leven achter ons te laten en de 'nieuwe (heilige) mens' aan te trekken.

atijd dichtbij

29 september 2013
We vinden het vaak interessant om verhalen te lezen en horen over mensen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd of mensen die we om andere redenen inspirerend vinden. Wat ligt er…