In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laat Jezus een doorsnee Samaritaan als held optreden terwijl Samaritanen de aartsvijanden van de Joden waren. De priester en de leviet, centrale figuren…