geen geest van angst

9 februari 2014
Paulus schrijft aan Timotheüs een bemoediging om het vuur brandend te houden. Hij bemoedigt hem met de wetenschap dat God geen geest van angst geeft, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.…