Week van gebed 20-27 januari 2019

Week van gebed 20-27 januari 2019

Van 20 januari tot 27 januari wordt door samenwerkende kerken in Arnhem weer de week van gebed georganiseerd. De week van gebed is een landelijk initiatief van missie Nederland:

Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

Programma Week van Gebed 2019

Zondag 20 januari: Eusebiuskerk, Kerkplein 1: Eucharistieviering Raad van kerken.
(Inloop: 10.00 -10.30 uur)
10.30 -12.00 uur: viering

Woensdag 23 januari : Koepelkerk, Jansplein 60: Voorbede over het thema ‘recht’.
Danken voor de bronnen en bidden voor de noden van de stad (Inloop: 19.00 -19.30 uur)
19.30 -21.00 uur: voorbede

Donderdag 24 januari : Gebedswandelingen op meerdere locaties: Presikhaaf: verzamelen in de Oase, Bethaniënstraat 3
Centrum: verzamelen in de Waalse kerk, Gasthuisstraat 1 Malburgen: verzamelen in Huiskamercafé Het Arnhems Gemaal
Gelderse Rooslaan 85 Velp: verzamelen in de Hoeksteen, Nordlaan 29A Velp (Inloop: 19.00 – 19.30 uur)
19.30 – 20.00 uur: toelichting route en locaties 20.00 – 21.00 uur: gebedswandeling

Zaterdag 26 januari : Vluchtheuvel, Dennenweg 100:
Aanbiddingsdienst met dankbetuiging (getuigenissen). (Inloop: 19.00 -19.30 uur)
19.30 – 21.00 uur: viering