Uitnodiging bidden voor de stad op vrijdagavond 1 maart

Uitnodiging bidden voor de stad op vrijdagavond 1 maart

Uitnodiging bidden voor de stad op vrijdagavond 1 maart, 20.00uur Oase

We willen vrijdag 1 maart de tijd nemen om stil te staan bij Arnhem, een stad met beloften. Terwijl de werkelijkheid van veel inwoners zwaar is, liggen er beloften klaar, ook voor hen.. Wat wil God zeggen over situaties van hopeloosheid, eenzaamheid? Hoe kan Zijn kerk reageren op zoveel moeiten?

We hebben een God vol bewogenheid voor de mensen in deze stad.

We willen de tijd nemen om uit te spreken dat Hij de bron van hoop is, dat Zijn aanwezigheid perspectief geeft en elkaar bemoedigen dat we tot God kunnen naderen. Hij is degene die luistert en op ons gebed in  beweging wil komen.

Geen grote woorden, maar een eenvoudig gebed willen we God voorleggen. Hij is onze Bouwmeester en de voleinder van ons geloof. Hij is het waard om aanbeden te worden voor alles wat op Zijn Hart ligt voor de kerk en de stad.

Wees welkom en bid mee. We beginnen om 20.00, vanaf 19.45 is er koffie. Adres Bethanienstraat 1-3 te Arnhem.

Hier vind u de gebedskalender voor maart: